มูลนิธิปฐมธรรม ฟาอีฉงเต๋อ

ข้อมูล-หัวข้อธรรมะ บทความต่างๆ 傳題/資料/文章 => บทความเผยแพร่ 有意義文章 => ข้อความที่เริ่มโดย: อวี้หาน ที่ 21 เมษายน , 2011, 11:54:43 AM

หัวข้อ: สุนทรียภาพทางจิตวิญญาณ
เริ่มหัวข้อโดย: อวี้หาน ที่ 21 เมษายน , 2011, 11:54:43 AM
ศาสนาก็คือศิลปะ ความดี ความงาม ความจริง
          ในที่สุดนี้อยากจะพูดชั่วเวลาที่เหลืออยู่นี้ว่า เราจะต้องมีชีวิตของเรานี้เป็นตัวเดียวกันกับธรรมะ โดยไม่ต้องมีการพูดหรือมีการอะไร ชีวิตก็ดี การงานก็ดีศาสนาก็ดี ศิลปะก็ดี หรืออะไรก็ดี ให้หลอมเข้าเป็นสิ่งเดียวกันเป็นธรรมะ ให้ชีวิตนั้นมันเป็นอยู่ด้วยธรรมะ ให้การงานนั้นเป็นการงานอยู่ด้วยธรรมะ ให้ศาสนาคือการประพฤติ ปฏิบัติกาย วาจา ใจ ตามระเบียบศาสนานั้น อย่าเป็นเปลือกของธรรมะ ให้เป็นธรรมะจริง ๆ
          อนึ่งสิ่งที่เรียกว่าศิลป์ ที่เรานิยมกันนักว่าศิลปะ ศิลปินอย่างนี้ ให้มันเป็นศิลป์อยู่ตรงที่ การทำที่ฉลาดที่สุด น่าดู งดงามที่สุด ตรงที่สามารถทำชิวิตนี้ไม่ให้เป็นทุกข์เลย ให้มันงามอยู่ตรงที่ไม่มีความเศร้าหมอง หม่นหมอง เร่าร้อนเลยนั่นแหละคือความงามอย่างยิ่ง เมื่อรู้จักทำอย่างนี้ก็เป็นศิลป์หรือศิลปินอย่างยิ่ง เป็นศิลป์ศิลปินของชีวิต เพราะฉะนั้นศาสนาก็คือศิลปะ พุทธศาสนาแท้ๆ ก็คือศิลปะ เพราะว่าเป็นอุบายอันหนึ่งที่ทำให้ชีวิตนี้งามอย่างยิ่ง มีปรากฎการณ์ออกมาเป็นความงามอย่างยิ่ง ไม่มีอะไรงามเสมอเหมือน แล้วประณีตละเอียดเป็นงานฝีมืออย่างยี่ง ในการที่จะทำอย่างนั้นได้ คือการเดินไปตามทางสายกลางดังที่ได้อธิบายแล้วแต่วันก่อนๆ นั้น นั่นแหละคือศิลปะอย่างยิ่ง ถ้าให้ระบุก็คืออริยมรรคมีองค์แปดประการ นั่นแหละคือศิลปะสูงสุดของทั้งหมดของมนุษย์ หรือของสิ่งที่มนุษย์จะรู้จักได้ ศาสนาก็คือศิลปะ เพราะฉะนั้นการงานของเราเมื่อเนื่องอยู่ด้วยศาสนา ด้วยธรรมะแล้วมันก็เป็นการงานศิลป์ ชีวิตก็เป็นชีวิตศิลป์ มองดูในแง่ชีวิตก็เป็นชีวิต มองดูในแง่การงานก็เป็นการงาน มองดูในแง่ศาสนาก็เป็นศาสนา มองดูในแง่ศิลป์ก็เป็นศิลป์ ทีนี้มันมากนัก  หลอมเป็นสิ่งเดียวกันเสียดีกว่า เป็นธรรมะ ธรรมะ ธรรมะ คำเดียวพอ
          นี่เราจงมีอะไรเป็นของตัวเราเองอย่างนี้เราจะได้เอาตัวรอดได้ เราอย่าไปเดินตามฝรั่งไปเสียตะพึด เพราะว่ามันไม่เหมือนกัน และกล่าวได้ว่าฝรั่งยังไม่รู้ธรรมะที่จะดับทุกข์ได้ดีไปกว่าเรา เพราะฉะนั้นเราอย่ายกเขาเป็นผู้นำทางวิญญาณของเรา เราดูเขาแต่ที่จะใช้แก้ปัญหาในทางวัตถุและเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ส่วนใหญ่ใจความเราจะต้องใช้ของเราเอง ถ้าเราไปหลงวัฒนธรรมตะวันตกทุกแขนงทุกอย่างนั้น ก็คือกระโดดลงเหวที่มืดที่สุด และไกลจากธรรมะยิ่งขึ้นไปทุกที มันคนละอย่างคนละแบบ

พุทธทาสภิกขุ
ธรรมโฆษณ์ ชุดธรรมบรรรยายระดับมหาวิทยาลัย น.๒๗๘

ที่มา http://www.khonnaruk.com (http://www.khonnaruk.com)
หัวข้อ: Re: สุนทรียภาพทางจิตวิญญาณ
เริ่มหัวข้อโดย: Supanan Uppatham ที่ 10 สิงหาคม , 2011, 01:17:02 PM
สวัสดีค่ะ อาวุโสทุกท่าน อยากได้ภาพของ พระโพธิสัตว์มัญชุศรี   พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์   พระโพธิสัตว์กวนอิม  พระโพธิสัตว์สมันตภัทร ท่านใดมี ส่งให้ supanan@vandafrozengroup.com ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ